Communicatie

Gedurende het schooljaar krijgt u elke 2 weken een nieuwsbrief. Wij verzenden deze info via “social schools”, een digitaal systeem. In de nieuwsbrief treft u, in een overzichtelijke kalender, praktische informatie aan over de schoolactiviteiten: excursies, vrije dagen, studiedagen, sportevenementen, enzovoort. Daarnaast vindt u korte informatieve stukjes die betrekking hebben op de actuele zaken die op school spelen.

In de schoolgids van OBS De Kajuit vindt u verdere informatie over de school en alle andere belangrijke zaken, zoals informatie over; de oudercommissie, de Medezeggenschapsraad, de leerkrachten en de directie. 

Per huishouden wordt er aan het begin van het schooljaar een ouderkalender gegeven. Hier staan belangrijke data op genoteerd. U kunt gedurende het jaar aanvullingen die in de nieuwsbrieven staan op deze kalender noteren.

Ook zijn er aan het begin van het schooljaar informatieavonden, waar de belangrijkste informatie over de desbetreffende groep wordt gepresenteerd door de leerkracht.

Gedurende het jaar vinden er oudergesprekken plaats over de vorderingen van uw zoon en/of dochter.