Bestuur

Sinds 1 januari 2006 is “Stichting AURO voor Openbaar Primair Onderwijs” het bevoegd gezag van de 10 openbare basisscholen in Uithoorn, Aalsmeer en De Ronde Venen. Meer informatie over het bestuur kunt u vinden op de website: www.stichtingauro.nl

Het bestuur wordt ondersteund door administratiekantoor Groenendijk. Dit bureau verzorgt o.a. het secretariaat van het stichtingsbestuur.

Sinds 1 januari 2014 heeft AURO, het bestuur waaronder OBS De Kajuit werkzaam is, een andere organisatiestructuur. Het bestuur is vanaf deze datum veranderd in een raad van toezicht en er is een directeur-bestuurder, Lisette  van Houweling, aangesteld. Deze stuurt op bovenschools niveau alle zaken rond onderwijskundige inhoud, financiën en personeel. Wij willen met deze nieuwe opzet het openbaar onderwijs in de regio nog verder verbeteren.