De plusgroep

 

Op de OBS De Kajuit is er een plusklas. De plusklas is gebaseerd op het concept van “A Different Day” en is gebaseerd op het gedachtegoed van “Day a Week School” uit Amsterdam. Er vindt een kwaliteitsborging plaats door ABC Onderwijsadviseurs uit Amsterdam.

De plusklas is geheel op maat gemaakt voor de OBS De Kajuit. Elke maandagmiddag komen 16 kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 in een aparte klas bij elkaar en krijgen van juf Léonie verrijkende en uitdagende leerstof aangeboden. Alle kinderen van de groepen 5 hebben speciale opdrachten gemaakt. Deze opdrachten zijn geanalyseerd en de resultaten zijn vergeleken met de resultaten van het kind in de klas. Op deze wijze hebben we 16 kinderen geselecteerd, die creatief kunnen denken. Deze kinderen mogen, nadat de ouders zijn geïnformeerd, deel uitmaken van de plusklas. De plusklas is zo’n succes dat we dit willen gaan uitbreiden naar de groepen 1 t/m 4.

Niet alleen in de plusklas is er oog voor de meerpresteerders. Er is voldoende materiaal en op school om alle meerpresteerders uit te dagen hun talent te ontwikkelen. Hiervoor heeft de school een coördinator meer en hoogbegaafdheid.