Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) in het onderwijs is een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR houdt zich bezig met de beleidsmatige zaken van de school. In het verleden was de MR een schakel tussen de school en het schoolbestuur. Inmiddels maakt de Kajuit samen met negen andere scholen deel uit van een stichting. Dit betekent dat de rechtstreekse contacten met het stichtingsbestuur veelal via de zg. GMR (gemeenschappelijke MR van alle scholen in de stichting) verloopt. De MR van de Kajuit ( en die van de negen andere scholen) is in de GMR vertegenwoordigd met twee leden. Het stichtingsbestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid.

Wat wordt er zoal besproken in de MR?
• het zorgplan
• formatieplan
• groepsstructuur
• schoolplan
• schoolgids
• veiligheid op school

Tevens kunnen we elk onderwerp bespreken, dat wij als MR, belangrijk vinden. Maar als er ouders zijn die graag punten aan de orde willen brengen die meerdere mensen aangaan en belangrijk zijn, kunnen ze dit aan de MR kenbaar maken.

De MR Leden

Voor de ouders zijn dit:

  • Karianne Thomas (Voorzitter)
  • Tinok van Hattum
  • Edwin van de Vliet

Voor het personeel zijn dit:

  • Sanne Bläser (secretaris)
  • Peter Burgers
  • Channet van der Woude (secretaris en GMR-lid)

 

Mijn naam is Karianne Thomas en ik ben de moeder van Tobias uit groep 4 en Tom uit groep 2 en de voorzitster van de MR. Voor ouders die vragen of opmerkingen hebben voor de MR, ben ik het beste te bereiken via de e-mail op mr@obs-dekajuit.nl, maar ook regelmatig op het schoolplein te vinden. Aarzel niet om contact met me op te nemen als er zorgen zijn over iets wat er op school gebeurd!

 

 

Mijn naam is Tinok van Hattum en ik ben de moeder van Sytse uit groep 3. Sinds dit voorjaar zit ik als ouder in de MR. Ik werk daarnaast bij de gemeente Uithoorn als beleidsmedewerker openbare ruimte. Ik ben bij de MR gegaan omdat het mij heel leuk leek om meer te weten te komen over het reilen en zeilen op de school waar mijn kind op zit. Vanuit de MR zie je welk beleid er is opgesteld en op het schoolplein en uit de verhalen van je kind hoor je hoe dat uitpakt. Daar de verbinding in vinden is de leukste uitdaging die er is zodat we er met elkaar een fijne, veilige maar vooral energieke school van maken waar je kind met plezier naar toegaat.

 

 

Mijn naam is Sanne Bläser. Ik werk nu dertien jaar op de Kajuit. Ik ben in verschillende groepen  werkzaam geweest, maar sta nu voor groep 1/2. Ik heb al een aantal jaar in de MR gezeten, ik ben er een jaartje tussenuit geweest, en nu zit ik er weer in. Ook een aantal jaar de GMR gedaan, dit stokje heb ik overgedragen. Ik coördineer de plaatsing van de stagiaires op de Kajuit.

 

 

 

 

 

 

Mijn naam is Peter Burgers,  sinds 2004 ben ik werkzaam op de Kajuit. Dit doe ik nog altijd met veel plezier. Ik ben full-time in dienst en heb de afgelopen vijf jaar  les gegeven in groep 8. Dit schooljaar neem ik de ‘honneurs’ waar in groep 7. Ik ben vader van een zoon (Jasper)  en een dochter (Zara).  Jasper heeft ook op de Kajuit gezeten en Zara zit nog op de Kajuit in groep 3.

In een eerder stadium heb ik ook al in de MR gezeten. Dit schooljaar maak ik mijn rentree.  Het geeft mij voldoening om  met ouders en personeel  gezamenlijk overleg te voeren over schoolse zaken die ons allen aangaat.  Samen de schouders eronder voor onze school!

 

 

 

 

Mijn naam is Channet van der Woude en ik wil mij graag voorstellen als personeels- en MR-lid van basisschool De Kajuit. Sinds 2000 werk ik met veel plezier op onze school, momenteel sta ik op donderdag en vrijdag voor groep 1/2b. Ik ben moeder van twee zoons die ook op De Kajuit zitten, namelijk:  Thijs in groep 7 en Mels in groep 4. In de MR worden uiteenlopende zaken besproken die met onderwijs en de schoolorganisatie te maken hebben. Doordat dit samen met ouders gebeurt worden de krachten goed gebundeld.  Niet alleen voor onze leerlingen is een goede communicatie van groot belang, ook binnen de school hecht ik veel waarde aan een open communicatie en daar draag ik als lid van de MR graag aan bij.

 

Heeft u vragen of ideeën, laat van u horen (mr@obs-dekajuit.nl); onze vergaderingen zijn openbaar. U bent welkom!

Data MR vergadering

Woensdag 12 september 2018

Woensdag 28 november 2018

Dinsdag 11 december 2018

Woensdag 6 februari 2019

Woensdag 3 april 2019

Woensdag 29 mei 2019