Schoolondersteuningsprofiel

Hiernaast kunt u het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van OBS De Kajuit downloaden. Met de invoering van de wet op Passend Onderwijs is elke school verplicht een Schoolondersteuningsprofiel te maken waarin staat beschreven wat de school biedt op het gebied van zorg voor haar leerlingen. Specifiek staat beschreven wat de school kan bieden met betrekking tot leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Het profiel van het onderwijszorgaanbod van een reguliere school wordt bepaald door: de mate waarin het onderwijsconcept bijdraagt aan het zich geaccepteerd voelen van de leerling door de school, de positie op vijf velden van onderwijsvoorzieningen:

1. de hoeveelheid aandacht/handen in de groep;
2. speciale onderwijsmaterialen;
3. de ruimtelijke omgeving;
4. expertise van het team als geheel en van de individuele leerkrachten;
5. samenwerking met externe instanties die zich ook met de zorg voor het kind bezighouden.