Visie op onderwijs

“Samen sterk in verschillen”

Wij zijn er met ons team gezamenlijk verantwoordelijk voor de kinderen met verschillende mogelijkheden zo goed mogelijk te begeleiden. In onze ogen zijn alle kinderen verschillend en daarom proberen we zo veel mogelijk onderwijs op maat te geven. We leren met en van elkaar.

Aan de hand van onze missie geven wij ons onderwijs vorm en nemen we beslissingen op beleidsmatig, onderwijskundig, organisatorisch en communicatief gebied.

De visie op ons onderwijs

OBS De Kajuit is een professionele schoolorganisatie. Wij hechten aan duidelijke schoolregels en discipline. Het team schept de voorwaarden om de talenten van alle kinderen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen en verder te ontwikkelen.

Er is aandacht en ruimte voor alle kinderen en hun ouders. Wij hebben respect voor de eigenheid van elk kind en zijn erop gericht dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. We streven naar wederzijds respect tussen kinderen en leerkrachten en ouders en leerkrachten. Wij werken met heldere aannameprocedures en maken bij de plaatsing van kinderen telkens de afweging tussen de vraagstelling van de kinderen en de ouders en de belastbaarheid van het schoolteam. We maken, als dat nodig is, daarover afspraken met elkaar en de ouders.

Om tegemoet te kunnen komen aan de individuele verschillen tussen kinderen werken wij met leerlijnen. We ontwikkelen een eenduidig pedagogisch en didactisch klimaat waarin positieve benadering centraal staat. Wij hebben gezamenlijk klassenmanagement en een doorgaande lijn voor methodisch- en zelfstandig werken ontwikkeld. Onze leerkrachten scholen zich regelmatig bij, zijn deskundig en vinden het belangrijk dat de eenduidige afspraken door iedereen in de school worden onderschreven en nageleefd. Wij kunnen signaleren en differentiëren, flexibiliteit en zorg staan hoog bij ons in het vaandel en wij hechten aan een schoolklimaat dat gekenschetst wordt door respect voor de verschillen tussen kinderen.

Om het een en ander te bereiken is een geregeld contact tussen school en thuis onontbeerlijk. De betrokkenheid van ouders bij onze school vinden we niet alleen prettig, maar ook belangrijk.