Vreedzame school

Op OBS De Kajuit heeft het verwerven van sociale vaardigheden en het aandacht besteden aan de emotionele ontwikkeling van kinderen een duidelijke plaats in ons onderwijsaanbod. Dat je als mens sociaalvaardig bent, je competent en verantwoordelijk voelt is een basis voor het leven.

We werken hieraan op een structurele wijze door middel van de methode “Vreedzame School”. Er wordt specifieke aandacht besteed aan waarden en normen. De bedoeling is dat de ervaringen opgedaan uit de methode worden geïntegreerd in het dagelijks doen en laten van de kinderen (grondhouding). Dit sluit goed aan bij het invulling geven aan “Actief Burgerschap en Sociale integratie”.

Actief Burgerschap wil zeggen: De bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan leveren.

Sociale Integratie wil zeggen: Deelname van burgers aan de samenleving in de vorm van sociale participatie, deelname aan de maatschappij en haar instituties en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur.

Er is een duidelijke relatie met allerlei vak- en vormingsgebieden.

Ons streven is dat de school een voor iedereen, leerling, ouders en leerkrachten, veilige en fijne plek is waarin iedereen zich op verschillende vlakken optimaal kan ontwikkelen.

Daarnaast geeft onze school aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling d.m.v.

Kringgesprekken;
Samen spelen;
Zorg voor elkaar;
Open podium/ feesten;
Individuele begeleiding waar nodig;
(School)projecten;
Gedragsregels waar we elkaar op aanspreken;
Contacten ouders /school.