Staking gaat door!

 

 

                                                                                             

Mijdrecht, 5 december 2017

 

Aan de ouders / verzorgers van de scholen van stichting AURO,

 

Onderwerp: staking 12 december 2017 gaat door.

 

Beste ouders / verzorgers,

 

Enige tijd geleden bent u vanuit de scholen geïnformeerd over de stakingsoproep van de onderwijsbonden voor 12 december 2017. Deze oproep was gekoppeld aan een ultimatum aan het kabinet. Het ultimatum is verstreken en er is niet tegemoet gekomen aan de eisen van het PO-front.

 

Zoals ook in de eerdere brief is vermeld is de stakingsbereidheid van onze leerkrachten, gericht op werkdrukvermindering in het primair onderwijs, zien het heel groot. Alle scholen van AURO zullen dan ook 12 december gesloten zijn in verband met de staking.

 

Wij begrijpen dat dit voor u als ouders / verzorgers een extra probleem met zich meebrengt: de opvang van de kinderen op 12 december. Het team van de school begrijpt dit heel goed en de individuele teamleden hebben een zeer zorgvuldige afweging gemaakt tussen alle belangen die er spelen. Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft en in staat bent de opvang van uw kinderen op 12 december te regelen.

 

Mocht u onverhoopt een groot probleem hebben bij de opvang van uw kind, dan verzoek wij u dit uiterlijk donderdag  7 december te melden bij de directeur van de school.

 

Wij zullen dan proberen een noodoplossing in individuele gevallen te realiseren.

 

Vriendelijke groet,

 

Annemieke Haentjens Dekker

 

Directeur van de school