Staking

Uithoorn, 16-01-2020

Betreft: Staking

Beste ouders/verzorgers,

Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord gaat het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs op

30 en 31 januari twee dagen staken. Met deze staking roepen wij dit kabinet op om

structureel extra te investeren in het onderwijs, voor de toekomst van onze kinderen en

de generaties die volgen.

 

In afstemming met directeuren en directeur-bestuurder heeft stichting Auro ook deze keer besloten de staking te ondersteunen. Dit betekent dat de Kajuit op 30 en 31 januari gesloten zal zijn.

De keuze om over te gaan tot staking is geen gemakkelijke. We willen namelijk niet dat

onze leerlingen de dupe worden, maar we willen ook onze grote zorgen duidelijk maken. 

Dit kabinet moet nu eindelijk haar verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van het onderwijs in Nederland.

De kwaliteit van ons onderwijs staat al jaren onder druk. Inmiddels kunnen we niet meer

garanderen dat er voor iedere klas een bevoegde leraar staat. Mede door het stijgend

lerarentekort neemt het aantal kinderen per klas toe, worden klassen opgedeeld of zelfs

naar huis gestuurd. Steeds vaker hebben kinderen geen vast en vertrouwd gezicht meer

voor de klas staan. 

Naar aanleiding van eerdere acties is er door dit kabinet een begin gemaakt met extra

investeringen. Deze - grotendeels eenmalige - investering is onvoldoende voor het

daadwerkelijk oplossen van de grote problemen in het onderwijs. Hiervoor zijn forse

structurele investeringen nodig. Daarom gaan wij staken voor onze leerlingen, onze

(toekomstige) collega’s en ons onderwijs.

Wij vragen uw steun voor deze staking. De gevolgen van de dalende kwaliteit van ons

onderwijs, het toenemende lerarentekort en het uitblijven van serieuze structurele

investeringen in het primair onderwijs raken iedereen. Onze kinderen hebben recht op

goed onderwijs. Ook uw kind!

Wij als team nemen in deze dagen ook de tijd om met elkaar na te denken over het toekomstbestendig maken van het onderwijs op de Kajuit. 

 

Ik hoop u voor nu van voldoende informatie voorzien te hebben.

 

Met vriendelijke groet,

Hans Gigengack,  Directeur