corona virus

brief-corona-virus-Kajuit.pdf

 ‌
 ‌
Uithoorn,‌ ‌2‌ ‌maart‌ ‌2020‌ ‌
 ‌
Betreft:‌ ‌Berichtgeving‌ ‌coronavirus‌ ‌en‌ ‌hoe‌ ‌we‌ ‌handelen‌ ‌op‌ ‌school‌ ‌
 ‌
Beste‌ ‌ouder(s)‌ ‌en‌ ‌verzorger(s),‌ ‌
 ‌
Wellicht‌ ‌zijn‌ ‌onder‌ ‌de‌ ‌ouders‌ ‌mensen‌ ‌afgereisd‌ ‌naar‌ ‌gebieden‌ ‌waar‌ ‌besmettingen‌ ‌met‌ ‌het‌ ‌
coronavirus‌ ‌zijn‌ ‌vastgesteld.‌ ‌We‌ ‌volgen‌ ‌de‌ ‌landelijke‌ ‌richtlijnen‌ ‌en‌ ‌dagelijkse‌ ‌berichtgeving‌ ‌
van‌ ‌het‌ ‌RIVM/GGD.‌ ‌
 ‌
Er‌ ‌zijn‌ ‌geen‌ ‌maatregelen‌ ‌nodig‌ ‌
We‌ ‌hebben‌ ‌contact‌ ‌gehad‌ ‌met‌ ‌de‌ ‌GGD‌ ‌omtrent‌ ‌het‌ ‌risico‌ ‌van‌ ‌het‌ ‌coronavirus.‌ ‌Volgens‌ ‌de‌ ‌
landelijke‌ ‌richtlijn‌ ‌van‌ ‌het‌ ‌RIVM‌ ‌is‌ ‌thuishouden‌ ‌of‌ ‌weren‌ ‌van‌ ‌kinderen‌ ‌die‌ ‌naar‌ ‌een‌ ‌gebied‌ ‌
zijn‌ ‌geweest‌ ‌waar‌ ‌het‌ ‌coronavirus‌ ‌is‌ ‌vastgesteld‌ ‌niet‌ ‌nodig‌ ‌bij‌ ‌kinderen‌ ‌die‌ ‌geen‌ ‌klachten‌ ‌
hebben.‌ ‌
Het‌ ‌is‌ ‌heel‌ ‌begrijpelijk‌ ‌dat‌ ‌mensen‌ ‌ongerust‌ ‌zijn‌ ‌en‌ ‌vragen‌ ‌hebben.‌ ‌Echter‌ ‌gezien‌ ‌het‌ ‌advies‌ ‌
van‌ ‌de‌ ‌GGD‌ ‌en‌ ‌het‌ ‌RIVM‌ ‌is‌ ‌het‌ ‌vooralsnog‌ ‌niet‌ ‌nodig‌ ‌om‌ ‌maatregelen‌ ‌te‌ ‌nemen‌ ‌op‌ ‌
schoolniveau.‌ ‌
 ‌
Hoe‌ ‌gaan‌ ‌we‌ ‌om‌ ‌met‌ ‌kinderen‌ ‌die‌ ‌ziekteverschijnselen‌ ‌vertonen?‌ ‌
We‌ ‌vragen‌ ‌u‌ ‌om‌ ‌zelf‌ ‌alert‌ ‌te‌ ‌zijn‌ ‌bij‌ ‌ziekte-signalen‌ ‌en‌ ‌deze‌ ‌verantwoordelijkheid‌ ‌niet‌ ‌bij‌ ‌de‌ ‌
school‌ ‌te‌ ‌leggen.‌ ‌Bij‌ ‌twijfel‌ ‌raadpleegt‌ ‌u‌ ‌de‌ ‌huisarts/GGD.‌ ‌Wij‌ ‌gaan‌ ‌geen‌ ‌kinderen‌ ‌weren‌ ‌of‌ ‌
naar‌ ‌huis‌ ‌sturen‌ ‌die‌ ‌verkouden‌ ‌zijn.‌ ‌ ‌
 ‌
Een‌ ‌van‌ ‌de‌ ‌veel‌ ‌gestelde‌ ‌vragen‌;‌ ‌‌Mag‌ ‌ik‌ ‌mijn‌ ‌kind‌ ‌thuishouden‌ ‌van‌ ‌school?‌ ‌
(zie‌ ‌website‌ ‌rijksoverheid‌ ‌(‌https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19‌)‌)‌ ‌
 ‌
Als‌ ‌een‌ ‌school‌ ‌of‌ ‌onderwijsinstelling‌ ‌niet‌ ‌is‌ ‌gesloten,‌ ‌geldt‌ ‌in‌ ‌principe‌ ‌de‌ ‌Leerplichtwet.‌ ‌Voor‌ ‌
leerlingen‌ ‌met‌ ‌bijzondere‌ ‌gezondheidsrisico’s‌ ‌kan‌ ‌in‌ ‌overleg‌ ‌met‌ ‌de‌ ‌GGD‌ ‌een‌ ‌uitzondering‌ ‌
worden‌ ‌gemaakt.‌ ‌Leerlingen‌ ‌waarvoor‌ ‌een‌ ‌quarantaine‌ ‌advies‌ ‌geldt‌ ‌zijn‌ ‌vrijgesteld‌ ‌van‌ ‌de‌ ‌
leerplicht‌ ‌op‌ ‌grond‌ ‌van‌ ‌de‌ ‌Leerplichtwet‌ ‌(artikel‌ ‌11g).‌ ‌
 ‌
Mocht‌ ‌u‌ ‌uw‌ ‌kind‌ ‌willen‌ ‌thuishouden‌ ‌vanwege‌ ‌bijzondere‌ ‌gezondheidsrisico’s‌ ‌of‌ ‌wanneer‌ ‌uw‌ ‌
kind‌ ‌een‌ ‌quarantaine‌ ‌advies‌ ‌heeft‌ ‌van‌ ‌de‌ ‌GGD,‌ ‌dan‌ ‌vragen‌ ‌wij‌ ‌u‌ ‌contact‌ ‌op‌ ‌te‌ ‌nemen‌ ‌met‌ ‌
mij‌ ‌als‌ ‌directeur.‌ ‌
 ‌ ‌
Hygiënemaatregelen‌ ‌op‌ ‌school‌ ‌

De‌ ‌belangrijkste‌ ‌maatregelen‌ ‌die‌ ‌u‌ ‌kunt‌ ‌nemen‌ ‌om‌ ‌verspreiding‌ ‌van‌ ‌het‌ ‌coronavirus‌ ‌te‌ ‌
voorkomen‌ ‌zijn‌ ‌heel‌ ‌simpel.‌ ‌Deze‌ ‌maatregelen‌ ‌gelden‌ ‌ook‌ ‌voor‌ ‌alle‌ ‌virussen‌ ‌die‌ ‌griep‌ ‌en‌ ‌
verkoudheid‌ ‌kunnen‌ ‌veroorzaken.‌ ‌Het‌ ‌is‌ ‌dus‌ ‌belangrijk‌ ‌om‌ ‌deze‌ ‌te‌ ‌volgen:‌ ‌
-Was‌ ‌je‌ ‌handen‌ ‌regelmatig;‌ ‌
-Hoest‌ ‌en‌ ‌nies‌ ‌aan‌ ‌de‌ ‌binnenkant‌ ‌van‌ ‌je‌ ‌elleboog;‌ ‌
-Gebruik‌ ‌papieren‌ ‌zakdoekjes.‌ ‌
- ‌
Wij‌ ‌zullen‌ ‌op‌ ‌school,‌ ‌zo‌ ‌goed‌ ‌als‌ ‌mogelijk,‌ ‌erop‌ ‌toezien‌ ‌dat‌ ‌dit‌ ‌gebeurt.‌ ‌Wilt‌ ‌u‌ ‌uw‌ ‌kinderen‌ ‌
attenderen‌ ‌op‌ ‌het‌ ‌handen‌ ‌wassen‌ ‌na‌ ‌toiletgebruik,‌ ‌uw‌ ‌kinderen‌ ‌aanleren‌ ‌te‌ ‌hoesten‌ ‌en‌ ‌te‌ ‌
niezen‌ ‌aan‌ ‌de‌ ‌binnenkant‌ ‌voor‌ ‌de‌ ‌elleboog‌ ‌en‌ ‌wilt‌ ‌u‌ ‌uw‌ ‌kinderen‌ ‌een‌ ‌pakje‌ ‌papieren‌ ‌
zakdoekjes‌ ‌meegeven?‌ ‌Daarnaast‌ ‌geven‌ ‌wij‌ ‌de‌ ‌kinderen‌ ‌in‌ ‌deze‌ ‌periode‌ ‌geen‌ ‌hand‌ ‌bij‌ ‌
binnenkomst‌ ‌en‌ ‌bij‌ ‌vertrek.‌ ‌
 ‌
Meer‌ ‌informatie‌ ‌
Alle‌ ‌GGD’s‌ ‌volgen‌ ‌de‌ ‌situatie‌ ‌rondom‌ ‌het‌ ‌coronavirus‌ ‌op‌ ‌de‌ ‌voet.‌ ‌Dit‌ ‌doen‌ ‌zij‌ ‌samen‌ ‌met‌ ‌
het‌ ‌RIVM‌ ‌en‌ ‌de‌ ‌hulpverleners‌ ‌in‌ ‌de‌ ‌regio.‌ ‌Alle‌ ‌huisartsen‌ ‌worden‌ ‌goed‌ ‌geïnformeerd‌ ‌door‌ ‌
de‌ ‌GGD.‌ ‌ ‌
 ‌
Meer‌ ‌informatie‌ ‌over‌ ‌het‌ ‌coronavirus‌ ‌kunt‌ ‌u‌ ‌lezen‌ ‌op‌ ‌de‌ ‌website‌ ‌van‌ ‌het‌ ‌RIVM.‌ ‌Op‌ ‌deze‌ ‌
website‌ ‌vindt‌ ‌u‌ ‌ook‌ ‌antwoord‌ ‌op‌ ‌veelgestelde‌ ‌vragen.‌ ‌Zit‌ ‌uw‌ ‌vraag‌ ‌hier‌ ‌niet‌ ‌tussen?‌ ‌Bel‌ ‌dan‌ ‌
met‌ ‌de‌ ‌GGD-regio‌ ‌Utrecht.‌ ‌
 ‌
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-cor‌
onavirus-en-onderwijs‌ ‌
 ‌
Zodra‌ ‌er‌ ‌nieuwe‌ ‌ontwikkelingen‌ ‌zijn‌ ‌laat‌ ‌ik‌ ‌dat‌ ‌direct‌ ‌weten.‌ ‌Mocht‌ ‌u‌ ‌persoonlijke‌ ‌vragen‌ ‌
hebben,‌ ‌dan‌ ‌kunt‌ ‌u‌ ‌contact‌ ‌met‌ ‌mij‌ ‌opnemen.‌ ‌ ‌
 ‌
Hartelijke‌ ‌groet,‌ ‌
 ‌
Hans‌ ‌Gigengack‌ ‌
directeur‌ ‌ ‌
 ‌