Plusklas & begeleiding hoogvaardige leerlingen

Op OBS De Kajuit is een interne coördinator begaafdheid aanwezig, die opgeleid is om kinderen die nét wat extra uitdaging kunnen gebruiken optimaal te kunnen begeleiden. 
Deze collega is beschikbaar om met alle teamleden af te stemmen over de onderwijsbehoeften van deze kinderen. Hierbij volgen wij het plan hoogbegaafdheid vanuit Stichting AURO. 

Dit schooljaar hebben wij net als afgelopen schooljaren gewerkt met een plusklas, waarbij kinderen met elkaar aan een project werken waarbij hoger orde denken en creativiteit van groot belang zijn.
Voorbeelden hiervan zijn het ontwerpen van een eigen spel en het bouwen van een eigen 'escape room'. 

In de dagelijkse praktijk werken wij vanaf dit schooljaar met 'Levelwerk'. Klik hier om meer te lezen over deze fantastische materialen

Naast de interne coördinator begaafdheid is er op school een onderwijsassitent aanwezig die volgens een vast rooster kinderen begeleid die extra uitdaging kunnen gebruiken. 

Bij de onderdelen 'Spelend leren' en 'IPC' op deze website leest u meer over de manier van werken die daarbij hoort. Deze manier van onderwijs aanbieden is zeer geschikt voor
kinderen die verrijking en compacten van de leerstof kunnen gebruiken, omdat zij gedurende de activiteiten die hierbij horen hun eigen talenten kunnen toepassen en ontwikkelen. 

Ook het toepassen van 'EDI' op OBS De Kajuit maakt dat wij voor kinderen die dit nodig hebben de leerstof zo veel mogelijk kunnen compacten en verrijken. 

Benieuwd naar meer informatie over wat wij doen op dit gebied? Zoek dan gerust eens contact met onze intern begeleider Nicolette, of één van de andere teamleden.