Samen sterk

in verschillen!

OBS de Kajuit

Wat fijn dat u meer te weten wilt komen over OBS De Kajuit, één van de negen scholen horend bij Stichting AURO. Een kleinschalige openbare school, waar we spelend en thematisch leren en werken om de kinderen zelf hun talenten te laten ontdekken.

Onze onderwijsvisie is gestoeld op het motto ´samen sterk in verschillen´, waarbij vrijheid en veiligheid voor alle kinderen centraal staan. Met behulp van de Vreedzame School, blijven we iedere dag werken aan de school als veilige leefgemeenschap voor alle kinderen.

Met alle informatie die u op onze website en in onze schoolgids kunt vinden, willen we u een beeld geven van waar wij als school voor staan en wat u van ons kan en mag verwachten. We informeren u over schoolontwikkelingen (bv thematisch onderwijsaanbod), maar ook meer praktische informatie (organisatie van het onderwijs, zorgprocedure, vakantie- en studiedagen, enzovoort). 

Namens alle teamleden wensen wij ieder kind een fijne schooltijd toe, op OBS De Kajuit, waar we samen sterk zijn in verschillen! 

Wilt u eens kennismaken of rondkijken, dan staat de deur altijd open (en de koffie klaar). Tot snel! 

Marijn Roeleveld
Directeur OBS De Kajuit 

Lees meer