Samen sterk

in verschillen!

OBS de Kajuit

Wat fijn dat u meer te weten wilt komen over OBS De Kajuit, één van de negen scholen horend bij Stichting AURO. Een kleinschalige openbare school, waar we spelend en thematisch leren en werken om de kinderen zelf hun talenten te laten ontdekken.

Onze onderwijsvisie is gestoeld op het motto ´samen sterk in verschillen´. Daarom zijn wij een Vreedzame school, sluiten we met IPC aan bij de belevingswereld van ieder kind, en bieden we precies dát onderwijs wat uw kind nodig heeft. 

We willen u graag een beeld geven van waar wij als school voor staan. Wilt u eens kennismaken of rondkijken, dan staat de deur altijd open (en de koffie klaar). Tot snel! 

Sanne Verlaan
Directeur OBS De Kajuit 

Lees meer