Hartelijk welkom!

Wij, het team, zijn heel trots op onze school!

OBS De Kajuit is een kleine school, we hebben ongeveer 170 leerlingen, wat maakt dat wij elk kind en elke ouder kennen. Hierdoor bouwen we snel een persoonlijke band op. Wij als team willen graag met u als ouders samenwerken om te zorgen dat uw kind op alle mogelijke manieren een goede tijd bij ons op school heeft en zich op zo veel mogelijk vlakken optimaal kan ontwikkelen.

Wij hebben 8 groepen op school, 2 groepen 1/2 en verder van elke jaargroep 1 klas.

Onze gemiddelde klassengrootte is 21 leerlingen.

Ons team bestaat uit 12 leerkrachten waarvan er een aantal al lange tijd hier werken en zorgen voor stabiliteit en continuïteit, en een aantal nieuwe leerkrachten die ervoor zorgen dat we voldoende nieuwe invloeden van buitenaf binnen krijgen. De leerkrachten worden ondersteund door onze intern begeleider.  Onze interne begeleidster houdt samen met de leerkrachten de ontwikkeling en de leergroei van de kinderen scherp in de gaten.

Wij hebben een goed lopende plusklas waarin leerlingen van groep 5 t/m groep 8 aan kunnen deelnemen. Deze wordt ontwikkeld en begeleid door een van onze leerkrachten. De leerlingen zijn zo enthousiast hierover dat we bezig zijn om de plusklas verder uit te bereiden ook voor de kinderen van groep 1 t/m 4. In de bovenbouw leren de kinderen Engels als tweede taal.

Wij hebben een  administratief medewerkster waarbij u met alle vragen terecht kunt. Onze conciërge zorgt voor het interieur en de omgeving van de school.

Wij zijn erg blij met onze zeer betrokken ouders, zonder deze ouders die de bibliotheek beheren, de luizen controles doen, enz.  zou de school niet kunnen draaien zoals hij nu doet.

We hebben een kritische en actieve medezeggenschapsraad, beleidszaken worden met hen besproken en zij geven advies en denken mee. De ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders die over tal van zaken die spelen binnen de school meedenken, praten en doen en feesten en activiteiten organiseren.

In het geval dat individuele kinderen, groepen, of gezinnen extra zorg/begeleiding nodig hebben, kunnen wij beroep doen op het samenwerkingsverband. Hierin werkt het reguliere onderwijs samen met het speciaal onderwijs en kijken we wat nodig is om het onderwijs zo goed mogelijk af te kunnen stemmen op de behoeften van onze leerlingen. Ook werken wij nauw samen met de gemeente. De leerplichtambtenaar is nauw betrokken bij de school en wij kunnen zo nodig beroep doen op het sociaal team van de gemeente.

Op dit moment hebben wij op school, kinderen met 14 verschillende nationaliteiten. 

Wij streven elke dag naar kwalitatief goed onderwijs, dit houdt in dat wij bij de basis beginnen, een veilig schoolklimaat. Wij zijn een  “Vreedzame School”.

Daarnaast streven wij ernaar om elk jaar goede cognitieve resultaten te behalen met de kinderen. Er worden hoge verwachtingen naar de kinderen uitgesproken. Hun leergroei wordt nauwkeurig gemeten, in kaart gebracht, geanalyseerd en besproken. Aan de hand van de uitkomsten worden nieuwe doelen gesteld, samen met de kinderen en ouders. Onze eindresultaten zijn de afgelopen drie jaar gestegen en deze doorgaande lijn gaan we zeker doorzetten. Om dit te bereiken blijft het team zich scholen in moderne onderwijs technieken. 

 

De Kajuit op facebook