Bewegend leren

 

Onder bewegend leren wordt verstaan het fysiek bewegen in de klas tijdens of naast cognitieve leeractiviteiten. Ook bewegingsactiviteiten buiten de school die gekoppeld zijn aan leren vallen er onder.

Het bewegend leren bij OBS De Kajuit valt uiteen in twee onderdelen:

1. Er kan sprake zijn van beweging tussen de lesactiviteiten: bijvoorbeeld enkele minuten tussen de lessen lichaamsoefeningen doen of op een andere manier bewegen (beweegbreaks).
2. Er kan sprake zijn van bewegend leren tijdens het vermenigvuldigen, optellen, spellen of tijdens andere leerstof als dit gebeurt in combinatie met bewegingen. 

Bij OBS De Kajuit hebben we naast het bewegend leren in de klassen (en op het schoolplein) tijdens de reguliere lessen, gekozen voor een vaste leerkracht bewegend leren die iedere woensdag met kleine groepjes kinderen aan de slag gaat. Dit zijn groepjes kinderen waarvan de leerkrachten, IB'er maar ook ouders zien dat zij hier baat bij hebben. Deze leerkracht is gespecialiseerd in deze manier van leren, en heeft hiervoor ook scholing gevolgd. 

Diverse onderzoeken tonen aan dat bewegen tijdens het leren een positieve invloed heeft op de hersenactiviteiten. Hierdoor kunnen kinderen zich beter concentreren en neemt de taakgerichtheid toe. Bovendien versterkt bewegen het zelfvertrouwen van leerlingen. Bewegend leren buiten de klas kan bestaan uit spelvormen waarin duidelijke cognitieve leerdoelen zitten, bijvoorbeeld spellen die gekoppeld zijn aan cijfers, rekensommen, letters of woorden. De laatste jaren is er landelijk veel aandacht voor bewegend leren en de positieve effecten daarvan. Steeds meer onderzoeken wijzen uit dat een (stil)zittend leven vooral op de lange termijn veel negatieve effecten heeft. Dit is mede de reden dat wij deze manier van leren hoog in het vaandel hebben staan.