Begeleiding (hoog)begaafde leerlingen

 

Op OBS De Kajuit is een intern coördinator begaafdheid aanwezig, die opgeleid is om kinderen die nét wat extra uitdaging kunnen gebruiken optimaal te kunnen begeleiden. Deze collega is beschikbaar om met alle teamleden af te stemmen over de onderwijsbehoeften van deze kinderen. Hierbij volgen wij het plan hoogbegaafdheid vanuit Stichting AURO. Naast de interne coördinator begaafdheid is er op school een onderwijsassitent aanwezig die volgens een vast rooster kinderen begeleid die extra uitdaging kunnen gebruiken. 

In de dagelijkse praktijk werken wij vanaf dit schooljaar met 'Levelwerk'. Klik hier om meer te lezen over deze fantastische materialen


Bij de onderdelen 'Spelend leren' en 'IPC' op deze website leest u meer over hoe deze vormen van onderwijs bijdragen aan de mogelijkheden voor de ontwikkeling van hoger begaafde leerlingen. Deze onderwijsvormen zijn zeer geschikt voor kinderen die verrijking en compacten van de leerstof kunnen gebruiken, omdat zij gedurende de activiteiten die hierbij horen hun eigen talenten kunnen toepassen en ontwikkelen. Ook het toepassen van 'EDI' op OBS De Kajuit maakt dat wij voor kinderen die dit nodig hebben de leerstof zo veel mogelijk kunnen compacten en verrijken. 

Benieuwd naar meer informatie over wat wij doen op dit gebied? Zoek dan gerust eens contact met onze intern begeleider Suzan, of één van de andere teamleden.