Missie en visie


Op OBS De Kajuit hebben we de missie 'Samen sterk in verschillen'.

Bij ons op school gaan we graag samen met ouders en kinderen in gesprek om doelen te stellen voor de komende tijd. Ook vinden we het belangrijk, dat kinderen leren om samen te werken en samen een doel te bereiken, om zo klaar te zijn voor de maatschappij van morgen.

Wij hechten er belang aan, dat kinderen sterk staan in het vormen van een eigen mening, waarbij ze de belangen van anderen niet uit het oog verliezen en hulp bieden waar nodig. Ook streven we ernaar dat ze sterk staan in het oplossen van problemen en proberen we ze zo te begeleiden, dat ze hun talenten optimaal kunnen benutten.

Als Vreedzame School zijn we een democratische schoolgemeenschap, waarin kinderen uit de groepen 7 en 8 mediatoren zijn, die sterk zijn in het bemiddelen bij conflicten tussen leerlingen. Onze leerlingen ervaren dat ieder mens uniek is, en respecteren de verschillen tussen mensen en schatten deze op waarde. Zo worden zij mensen, die zich goed kunnen redden in de moderne samenleving en oog hebben voor iedereen. Dit zijn de kernwaarden van openbaar onderwijs.

Omdat alle kinderen zelf ook uniek zijn, geven wij hen bij OBS De Kajuit de vrijheid om zich naar eigen vermogen en tempo te ontwikkelen. De kinderen zijn vrij om uit het (thematisch) onderwijsaanbod te halen wat voor hen betekenisvol is. En leren de kinderen niet zoals wij het aanbieden, dan bieden wij het aan zoals de kinderen leren. In onze visie zijn kenmerken terug te vinden van ´holistisch onderwijs´. Wij kijken écht naar kinderen, en hun behoeftes en talenten.
 

Op welke manier geeft onze school invulling aan de identiteit?

Wij verzorgen elke dag kwalitatief goed onderwijs. De basis daarvoor is een veilig schoolklimaat. Wij zijn een 'Vreedzame school'. Dit houdt in dat we elke dag met elkaar de volgende zaken leren en blijven ontwikkelen:  

  • Op een positieve en zorgzame manier met elkaar omgaan;
  • Op een democratische manier met elkaar beslissingen nemen;
  • Constructief conflicten oplossen;
  • Verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en voor de gemeenschap;
  • Openstaan voor verschillen tussen mensen.

Met behulp van dit programma creëren we een positief sociaal klimaat in de school. Onze school is een openbare school. Een openbare school staat open voor kinderen van alle levensbeschouwelijke richtingen, en gaat daar respectvol mee om. Binnen het onderwijsaanbod zijn alle verschillende levensbeschouwelijke richtingen van tijd tot tijd vertegenwoordigd.