International Primary Curriculum


Het International Primary Curriculum (IPC) is een curriculum voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin leren centraal staat. We zijn er binnen OBS De Kajuit van overtuigd dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. IPC helpt de school en onze leerkrachten hierbij, mét ruimte voor de verschillen en talenten tussen kinderen, en met oog voor de ontwikkeling van vaardigheden die kinderen nu en in de toekomst steeds vaker nodig gaan hebben. 

Het streven van IPC is om kinderen te laten leren, zo effectief en leuk mogelijk, op basis van hoge verwachtingen. Leerlingen werken aan hun zelfvertrouwen en ontdekken volop hun eigen talenten. Het is daarbij onmisbaar dat kinderen ook begrip leren hebben voor elkaar. Ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. Leren over normen en waarden – waarde(n)vol leren – is daarbij onmisbaar. De populatie van OBS De Kajuit is een mix van verschillende achtegronden en culturen, en waarom zouden we deze schat aan kennis en vaardigheden niet benutten om samen betekenisvol te kunnen leren? 

IPC-Units
Het IPC-curriculum is een digitaal curriculum dat werkt met duidelijk omschreven leerdoelen en thema’s, die we units noemen. Van Missie naar Mars tot Circus en van Regenwoud tot Voortrekkers van verandering. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen om kinderen enthousiast en betrokken te maken. Elke unit sluit aan op de emotionele en geestelijke ontwikkeling van het kind en is zo opgebouwd dat de focus op het leerproces ligt. Het IPC-curriculum wordt met regelmaat geüpdatet met oog voor actualiteit en de laatste stand van zaken in de wetenschap. 

IPC-curriculum in de praktijk
Hoe werkt een IPC-unit in de praktijk? We nemen als voorbeeld de unit ‘Chocolade’. Bij het vak kunst ontwerpen leerlingen een verpakking. Bij geschiedenis wordt chocolade in een historisch perspectief gezet en leggen we de verbanden met het heden. Bij het vak natuur staat voedsel als brandstof centraal en bij aardrijkskunde worden kinderen uitgenodigd om te onderzoeken waar op aarde cacaobomen groeien. Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

Vaste structuur
De units hebben een vaste structuur. Leren staat in het IPC-curriculum centraal. Elke unit wordt op een inspirerende manier geopend. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousiast te maken. Dan volgt de ‘kennisoogst’. Welke kennis is al aanwezig bij de kinderen? Er wordt onder meer gewerkt met mindmaps (visuele schema’s) die helpen kinderen in te zien wat ze al weten van een onderwerp. Dan volgt een uitleg door de leraar met oog voor ‘the big picture’. Eenmaal klaar zijn de kinderen voldoende uitgerust om op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken. De leerkracht is de coach en in de buurt om waar nodig te helpen. Uiteindelijk sluiten we het thema af waarbij de leeropbrengst gevierd wordt.

IPC en Spelend leren op OBS De Kajuit
Bij OBS De Kajuit starten de kinderen met IPC gedurende het schooljaar van groep 4. Groep 4 is een uitstekend jaar om langzaam de overstap te maken van ´Spelend leren´ naar ´IPC´. Kinderen die nog wat ´speelser´ zijn hebben de mogelijkheid om aan te sluiten bij het ´Spelend leren´, en kinderen die al behoefte hebben aan meer uitdaging, onderzoek doen met behulp van bronnen, presenteren, enz., kunnen aan de slag met IPC. Met het team zorgen we er voor dat alle thema´s in bovenbouw en onderbouw op elkaar aansluiten, zodat alle kinderen gezamenlijk ´ondergedompeld´ worden in deze thema´s. Dit doen we o.a. ook door prachtige hoeken te maken om in te leren en te spelen, en de klassen en gemeenschappelijke ruimtes te versieren en spullen tentoon te stellen die de kinderen zelf meenemen. 

21e-eeuwse vaardigheden:

 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Probleemoplossend vermogen
 • Creativiteit
 • Kritisch denken
 • Sociale en culturele vaardigheden
 • ICT-basisvaardigheden
 • Informatievaardigheden
 • Mediawijsheid
 • Computational thinking
 • Zelfregulering

De 21e-eeuwse vaardigheden komen volop aan bod in het IPC-onderwijs. Dit gebeurt op de eerste plaats door middel van de 8 persoonlijke doelen. Zij vormen de basis van het IPC-curriculum. De doelen geven invulling aan de les en bepalen welke ervaringen de leerling opdoet. Het is belangrijk dat de leerling telkens iets overwint en ergens beter in wordt.

De 21e-eeuwse vaardigheden creativiteit en kritisch denken spelen een fundamentele rol in het IPC-leerproces. Kinderen leren zelf richting en kleur geven aan hun leerproces. IPC prikkelt de leerlingen voortdurend om zelf het heft in handen te nemen.

Onder de noemer ‘International Mindedness’ werken leerlingen aan hun sociale en culturele vaardigheden. Hoe leren we over onszelf? Hoe leren we over de ander? En hoe staan we open voor een andere blik op de wereld?

IPC als manier van werken en leren is niet ´met één woord uit te leggen´. Het is logisch wanneer u nog vragen hebt. Bij een rondleiding op OBS De Kajuit vertellen wij u graag meer!