TSO en BSO

Tegenover het hoofdgebouw in de zgn. schoolwoningen, zijn opvanglocaties gevestigd van Borus en Solidoe. Hier kunnen kinderen terecht voor voorschoolse en naschoolse opvang. Ook kunt u gebruik maken van de diensten van Solidoe, Borus en Speel Inn op andere locaties. De contactgegevens kunt u vinden via de linkjes hieronder. 

Sinds 1 januari 2017 is het continurooster op onze school ingegaan. Dit houdt in dat de leerlingen 20 minuten met de eigen leerkracht eten, in de klas. Vervolgens gaan ze onder begeleiding van pedagogisch medewerkers van Solidoe een half uur naar buiten. Dit geldt op de 'lange dagen': maandag, dinsdag en donderdag. Op de woensdag en vrijdag zijn de leerlingen om 12.15 vrij. Om de begeleiding van de kinderen tijdens de pauze mogelijk te maken vragen wij een (vrijwillige bijdrage) van € 72,50 per jaar aan u.

Wanneer er sprake is van vrije dagen of studiedagen, heeft de school contact met de opvangorganisaties om af te stemmen dat de kinderen daar in dat geval aanvullend terecht kunnen. 

Opvang voor schooltijd
Tussenschoolse opvang
  • Door leerkracht/team
  • In samenwerking met Solidoe
Opvang na schooltijd