Verlofaanvragen

Als u in de schoolvakanties niet weg kunt door uw werk, kunt u toestemming vragen om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.

Vrij buiten de schoolvakanties

Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op vakantie. Dit moet dan komen door de specifieke aard van uw beroep. Bijvoorbeeld omdat u:

  • seizoensgebonden werk heeft, bijvoorbeeld in de fruitteelt of horeca;
  • met piekdrukte te maken krijgt tijdens schoolvakanties;
  • als zelfstandige een groot deel van uw inkomen mist als u tijdens de schoolvakanties weg bent.

In dat geval kunt toestemming vragen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit heet ‘beroep op vrijstelling’.

Toestemming aanvragen 

U vraagt toestemming bij de directie van de school. Dit moet 8 weken of eerder voordat u op vakantie gaat. De directie mag uw kind vrij geven voor maximaal 10 dagen. Dit mag 1 keer in een schooljaar. Langer op vakantie gaan buiten de schoolvakanties mag niet van de wet. De directie beslist of uw kind buiten schoolvakanties op vakantie mag. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u dit schriftelijk melden.

Bewijzen dat u niet tijdens schoolvakantie op vakantie kunt

Kunt u geen enkele schoolvakantie 2 weken achter elkaar op vakantie? En komt dit door uw werk? Dan moet u dit kunnen bewijzen:

  • Als ondernemer moet u kunnen aantonen  dat u een groot deel van uw inkomsten mist als u tijdens schoolvakanties op vakantie gaat. 
  • Als werknemer kunt u een verklaring van uw werkgever overleggen. Bijvoorbeeld als u seizoenswerk doet.

Voorwaarden vakantie buiten de schoolvakanties

Uw kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan als:

  • dit niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie is;
  • u door uw werk niet op vakantie kunt tijdens schoolvakanties; 
  • u dit schooljaar nog niet buiten de schoolvakanties op vakantie bent geweest;
  • u niet 2 weken achter elkaar op vakantie kunt met uw gezin. In geen enkele schoolvakantie.

Vrij voor bijzondere gebeurtenissen

Uw kind kan ook vrij krijgen bij bijzondere gebeurtenissen. Bijvoorbeeld bij een begrafenis of huwelijk. Ook hiervoor vraagt u toestemming bij de directie. Bij bijzondere gebeurtenissen kunt u voor meer dan 10 dagen vrij vragen. U moet toestemming vragen aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Hij controleert of kinderen naar school gaan.

Wilt u verlof aanvragen voor uw kind? Dit kan in Social Schools via 'Mijn kinderen'. U dient onderstaand aanvraagformulier toe te voegen aan het verzoek. 

Aanvraagformulier verlof OBS De Kajuit