Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Voor organisaties met meerdere scholen is het verplicht om een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) in te stellen voor zogenaamde "bovenschoolse" zaken, zoals bijvoorbeeld: veranderingen in het bestuur van de stichting, invoering van wettelijke veranderingen in het onderwijs, jaarplannen en bijbehorende begroting van de stichting, etc. Onze school maakt deel uit van stichting AURO waarin 9 openbare scholen samenwerken en om die reden is er een GMR. Er is namens onze school één afgevaardigde die zitting heeft in de GMR.