Schooltijden

Bij OBS De Kajuit hanteren wij een ´continurooster´. Dit houdt in, dat de kinderen allemaal op school blijven om tussen de middag samen te lunchen en buiten te spelen. Lunchen doen de kinderen met hun eigen leerkracht, buiten spelen doen de kinderen met onze vaste medewerkers van de TussenSchoolse Opvang (TSO): Solidoe Meerwijk. In tegenstelling tot sommige andere scholen, hanteren wij voor alle groepen, 1 t/m 8, drie langere schooldagen en drie kortere (het zogenaamde ´Hoorns model´). Deze planning en indeling zorgt voor veel rust en duidelijkheid binnen onze school, en alle kinderen maken jaarlijks ruim voldoende onderwijsuren.