Schooltijden

Bij OBS De Kajuit hanteren wij een ´continurooster´. Dit houdt in, dat de kinderen allemaal op school blijven of tussen de middag samen te lunchen en buiten te spelen. Lunchen doen de kinderen met hun eigen leerkracht, buiten spelen doen de kinderen met onze vaste medewerkers van de TussenSchoolse Opvang (TSO): Solidoe Meerwijk. In tegenstelling tot sommige andere scholen, hanteren wij voor alle groepen, 1 t/m 8, drie langere schooldagen en drie kortere. Deze planning en indeling zorgt voor veel rust en duidelijkheid binnen onze school, en alle kinderen maken jaarlijks ruim voldoende onderwijsuren. 

Rooster pleinwacht 8.20 - 8.30 uur
  Maandag    Dinsdag    Woensdag    Donderdag    Vrijdag    
Ingang groep 3 en 4 Channet Sanne Lucie Inge Marijn
Ingang groep 5 en 6 Marijn Charlotte Danielle Irene Nicolette
Ingang groep 7 en 8 Audrey Romy Ida/Romy Eva Peter
Kleuters begeleiden bij kapstokken Gijs Gijs Audrey Gijs Audrey