Cultuur educatie


Cultuur Educatie Amstelland

 

Ten behoeve van het cultuuronderwijs op OBS De Kajuit werken wij samen met Cultuureducatie Amstelland. Ieder schooljaar wordt door onze cultuurcoördinatoren (leerkrachten vervullen deze rol) een keuze gemaakt uit het brede aanbod van deze culturele instelling. We zorgen dat de kinderen een 'menu' doorlopen waarbij zij in aanraking komen met dans, muziek, theater, beeldende vorming, erfgoed, en musical. 

Naast voorgaande, is binnen 'IPC' het onderdeel kunstzinnige vorming opgenomen. Hierin wordt aandacht besteed aan alles wat met kunst en cultuur te maken heeft, binnen het thema waar op dat moment aan gewerkt wordt. Hierbij kan bijvoorbeeld ook gedacht worden aan beeldende vorming, muziek en drama. 

Binnen het team van OBS De Kajuit hebben wij een vaste muziekleerkracht, meester Wilco. Meester Wilco maakt gebruik van zang én muziekinstrumenten, en neemt iedere week op maandagochtend alle groepen mee in de leukste muzieklessen. De lessen zijn afgestemd op de leeftijd van de kinderen, en sluiten aan bij de thema´s en actualiteiten. Naast de wekelijkse lessen van meester Wilco, werken de leerkrachten ook nog met 123ZING, waarvan u hieronder een trailer kan bekijken.