Extra ondersteuning & taalonderwijs

 

Op OBS De Kajuit wordt extra ondersteuning gegeven aan alle kinderen die dit nodig hebben. Dit kan te maken hebben
met verschillende zaken, en samen met de Intern Begeleider bekijken de leerkrachten welke ondersteuning voor welk kind het meest geschikt is. 

In onze schoolgids is hierover meer te lezen, in het gedeelte 'Ondersteuning voor leerlingen' (hoofdstuk 3). Hierin is ook te vinden welke externe specialisten er met name allemaal betrokken zijn bij OBS De Kajuit. 

Juf Audrey ondersteunt de kinderen die begeleiding nodig hebben bij de taalontwikkeling. Juf Shima, juf Esther en juf Ida begeleiden de remedial teaching en het werken met Levelwerk. Juf Inge geeft wekelijks de lessen bewegend leren.