Oudercommissie


De oudercommissie bestaat uit een groep enthousiaste ouders, die samen met de leerkrachten allerlei activiteiten voor de kinderen organiseert, waaronder het sinterklaasfeest, het kerstdiner en Pasen. Dankzij de oudercommissie is de organisatie van vele activiteiten mogelijk. Voor deze activiteiten bepalen ze, in overleg met school en de MR, de vrijwillige ouderbijdrage en zijn ze verantwoordelijk voor het innen hiervan. Alle activiteiten die door de oudercommissie worden georganiseerd, worden vanuit deze bijdrage betaald. Verder worden er ook algemene zaken behandeld. Ze zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders en hebben een signaleringsfunctie. Indien nodig geven ze de school gevraagd, maar ook ongevraagd adviezen. Minimaal 6 keer per jaar komt de oudercommissie met twee leerkrachten bijeen voor een vergadering, welke openbaar is. Tijdens de vergaderingen worden de activiteiten en algemene zaken besproken. Alle ouders van de school mogen hiervoor punten aandragen en doorgeven via het mailadres van de Oudercommissie: ouderraad@obs-dekajuit.nl of ze aan één van de leden doorgeven. Deze punten worden ook besproken met het team en wanneer nodig met de MR. De oudercommissie doet eenmaal per jaar verslag van de activiteiten van het afgelopen schooljaar.