Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit een groep enthousiaste ouders, die samen met de leerkrachten allerlei activiteiten voor de kinderen organiseert, waaronder het sinterklaasfeest, het kersdiner en het schoolfeest. Dankzij de oudercommissie is de organisatie van vele activiteiten mogelijk. Minimaal 6 keer per jaar komt de oudercommissie met twee leerkrachten bijeen voor een vergadering, welke openbaar is. Tijdens de vergaderingen worden de activiteiten en enkele algemene zaken besproken. De oudercommissie doet eenmaal per jaar verslag van de activiteiten van het afgelopen schooljaar. Het gaat voornamelijk om de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks, met instemming van de MR, door de oudercommissie vastgesteld. Alle activiteiten die door de oudercommissie worden georganiseerd, worden vanuit deze bijdrage betaald.