Spelend leren & Sil op school


Binnen OBS De Kajuit willen we er vooral op inzetten dat onze leerlingen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces en een leergierige en onderzoekende houding ontwikkelen. Daarom zijn we in de groepen 1 t/m 4 een traject spelend leren gestart, waarin de leerlingen veel meer door spel in hoeken een breed aanbod krijgen en hun doelen spelenderwijs gaan bereiken.

De kleutermethode Sil op school is een complete methode die online wordt aangeboden. Met de methode werken onze groepen opbrengstgericht aan alle doelen die volgens de officiële leerlijnen gesteld zijn. Zo kunnen leerkrachten en kinderen er zeker hun eigen creativiteit in kwijt. Samen met de kinderen wordt ieder thema uitgewerkt, zodat het nog meer bij hun belevingswereld past.

Sil op school laat kleuters spelenderwijs leren, en daar zijn wij op OBS De Kajuit groot voorstander van. Het stelt ieder kind in staat om op een eigen tempo en met inzet van de eigen talenten te leren. We zeggen altijd: er is geen ´plafond´. Kinderen worden in staat gesteld alles uit hun ontwikkeling te halen wat er in zit. Het feit dat dit binnen hun eigen belevingswereld gebeurt, motiveert enorm, en zorgt voor meer plezier en verwondering met elkaar in de klas.

U kunt ook meer lezen in het artikel ´Doelgericht werken in de onderbouw´. Veel leesplezier!