Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft, wettelijk verplicht, een medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een constructieve bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR bestaat uit zes leden, evenredig verdeeld over personeel en ouders. Er wordt ongeveer zes maal per jaar vergaderd. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR instemmingsrecht of adviesrecht . Het adviesrecht is, zoals het woord al zegt, niet bindend en de directie kan hier van afwijken. Daarnaast heeft de MR initiatiefrecht. Dat wil zeggen dat ze zaken bespreekbaar kan maken en zelf voorstellen kan doen. Deze voorstellen kunnen besproken worden in de MR vergadering, maar hoeven niet aangenomen te worden door de directie. De MR heeft zich te houden aan de statuten. De vergaderingen zijn openbaar, sommige hebben een besloten karakter.

Op onderstaande foto ziet u de ouder- en leerkrachtgeleding van de MR van OBS De Kajuit. Voorzitter is (ouder) Karianne Thomas, daarnaast nemen ouders Kees Hillenius en Marieke van Remmen plaats in de MR. Daarnaast hebben leerkrachten Peter Burgers en Sanne Bläser plaatsgenomen in de MR. Marijn Roeleveld sluit aan als directeur.